หน้าแรก
การบริหารงาน
บุคลากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการตัดสินเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค
บุคลากรภายใน
โครงการและกิจกรรม
เสวนา
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเกณฑ์มาตราฐานดนตรีไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการทำนองเสนาะ
อบรมปี่ใน
ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน
ประกวดเพลงกล่อมลูก4ภาค
ประเพณีและวันสำคัญ
ถวายพระพร
วันพระราชทานนาม
วันมหิดล
ลอยกระทง
สงกรานต์
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การจัดการแสดง
ร้องรำทำเพลง
ลีลาวัฒนธรรม
ท่องเที่ยววัฒนธรรม
ต่าง ประเทศ
ใน ประเทศ
ส่งเสริมผ้าไทย
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย
พื้นที่ทางวัฒนธรรม
อาคารเรือนไทย
ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)
วิเทศศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายสัมพันธ์
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
ส่วนงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ศิษย์เก่า
สิ่งพิมพ์และมัลติมีเดีย
      
                   

         เรือนไทยมหิดล เป็นเรือนหมู่ 5 หลัง มีชานแล่นถึงกันตลอด และมีศาลาริมน้ำอีก 1 หลัง ได้ปลูกตามแบบแผนของเรือนคหบดีภาคกลาง ในชั้นต้นได้รับเงินบริจาคจากคุณระเบียบ คุณะเกษม เป็นทุนในการก่อสร้าง จึงได้เรียกเรือนไทยเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้บริจาคว่า "อาคารระเบียบ คุณะเกษม"

        ตัวอาคารได้ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น ในห้องโถงของเรือนประธาน ใช้เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการ ห้องบรรยาย เสวนา หรือเป็นห้องจัดพิธีกรรมทางศาสนา ส่วนบริเวณชานและเรือนขวาง ใช้เป็นที่แสดงศิลปวัฒธรรม ผู้ชมสามารถนั่งชมการแสดงและดื่มด่ำกับบรรยากาศวิถีไทย ด้วยแมกไม้ที่ร่มรื่นอยู่อยู่ล้อมรอบ

          ด้านข้างเรือนไทยมหิดล ยังเป็นแหล่งอนุรักษ์ต้นสะแกทุ่งขนาดใหญ่ที่เกิดตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากในชุมชนเมือง อีกทั้งยังมีหมู่นกท้องถิ่นและนกป่าได้โผผินบินแวะเวียนให้ได้พบเห็นอยู่เสมอ

          เรือนไทยมหิดล จึงเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวมหิดล สมดังกับคำของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ที่ได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างเรือนไทยไว้ให้เป็นศึกษาเรียนรู้ โดยกล่าวว่า "ก็ดีแล้ว แม้ไม่คิดใช้ประโยชน์อะไร ก็ยังสมควรสร้างไว้ ต่อไปจะไม่มีคนสร้างได้"

          นับแต่เริ่มก่อสร้างจวบจนปัจจุบัน เรือนไทยมหิดล อยู่ในความดูแลรักษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย โดยเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชนและพักผ่อนหย่อนใจได้