​

                     

 
                เดี่ยวระนาดทุ้ม เพลง พญาโศก สามชั้น ค่ายวัฒนธรรมสำหรับเด็ก มหิดล ครั้งที่ ๑๘ ค่ายศิลปะสำหรับเด็ก มหิดล ครั้งที่ ๑๘  
       
                 
                   รางวัล "คนดี ศรีมหิดล" ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมดนตรี (ประสิทธิ์ ถาวร)  โหมโรงมหาราช : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
       
                 
                     ธ สถิตในดวงใจ  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   การแสดงถวายความอาลัย ชุด " พุทธรักษาบูชาพ่อ "   AYCF 2016 USM   
       
                         
                   เยือนถิ่นฉาน วันวานที่เชียงตุง กับ ม.มหิดล
ชมจันทร์ ณ ศาลายา ตอน เทศกาลชุมชน การอ่านทำนองเสนาะ (โคลงสี่สุภาพ)